Power Shade 13.66 Premium Unlocked - Tùy biến thanh thông báo như Android "P". Bạn có thể thay đổi thanh thông báo điện thoại của mình trông thật nổi bật, theo sở thích, phong cách của bạn, và có thể thay đổi giống phong cách Android Pie 9.0. Ứng dụng được mở khóa hoàn toàn Premium Unlocked