Đây là khoảng thời gian gấp rút và quan trọng để chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc Gia- Để phục vụ cho kì thi này mình vừa mới tổng hợp đề thi thử, thi chính chức của các trường THPT, trường đại học,... cho các em tiện ôn luyện hiệu quả. Nhằm giúp các em đỡ phải tìm kiếm thông tin mất thời gian, mình đã tổng hợp toàn bộ 5 môn chính như: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Văn. Chúc các em làm thật tốt bài thi sắp tới.

1.Toán
- Đề trắc nghiệm tổng ôn môn Toán - Thầy Lục Trí Tuyên: Tải Tài Liệu

- Thuật giải nhanh trắc nghiệm môn toán: Tải Tài Liệu

- Thuật giải nhanh trắc nghiệm môn toán lớp 12 bằng máy tính Casio: Tải Tài Liệu

- Tổng hợp công thức lượng giác + Trắc Nghiệm: Tải Tài Liệu

- Tổng hợp tóm tắt lý thuyết hình học 12: Tải Tài Liệu

- Tổng hợp 13 đề thi THPT Quốc Gia chọn lọc môn Toán: Tải Tài Liệu

- Bài toán về hai đường thẳng chéo nhau trong không gian: Tải Tài Liệu

- Tổng Ôn tập chuyên đề Hàm Số: Tải Tài Liệu

- Tổng hợp công thức tính thể tích, diện tích một số hình thường gặp: Tải Tài Liệu

- Thuật Casio giải nhanh trắc nghiệm Toán: Tải Tài Liệu

- Giải các bài toán trắc nghiệm ôn thi đại học: Tải Tài Liệu

- Tổng hợp 500 câu hỏi trắc nghiệm hình học không gian: Tải Tài Liệu

- Tổng hợp trắc nghiệm Full chương Hàm Số: Tải Tài Liệu

- Phương pháp giải phương trình Mũ và Logarit: Tải Tài Liệu

- Phương pháp nhanh bài toán cực trị hàm trùng phương: Tải Tài Liệu

- 413 Bài tập trắc nghiệm Thể Tích Khối Chóp: Tải Tài Liệu

- Bài tập trắc nghiệm Thể Tích Khối Đa diện: Tải Tài Liệu


Đang update thêm...

2.Lý
(đang cập nhật)

3.Hóa
(đang cập nhật)

4.Sinh
(đang cập nhật)

5.Anh
(đang cập nhật)

6.Văn
(đang cập nhật)