UFO VPN Premium Proxy Unlimited & VPN Master - Ứng dụng đổi IP, Fake IP trên Android mạnh mẽ nhất. Bạn có thể là bất cứ ai, ở bất cứ đâu trên thế giới này. Bạn có thể chơi game bị chặn ở Việt Nam. Bạn có thể vào website bị chặn ở Việt Nam mà không bị cản. Bạn như một bóng ma, không ai thấy bạn hết, không ai biết bạn đang làm gì. Bạn có thể troll bất cứ bạn bè nào của bạn bằng VPN.