YMusic Youtube Music Player & Downloader. Ứng dụng nghe nhạc Youtube khi bạn tắt màn hình điện thoại. Khi bạn muốn nghe 1 bài nhạc trên youtube, nhưng thật tiếc nó là 1 video, bạn sẽ gặp rắc rối khi màn hình điện thoại luôn sáng, cực kỳ tốn pin. YMusic sẽ giúp bạn làm điều mà bạn muốn là chạy trong background của điện thoại và vẫn phát nhạc khi bạn tắt màn hình đi.